Rozvoz hotových jedál

Expedovanie stravy je vykonávaní účelovými vozidlami, ktoré sú vyhovujúce na prepravu hotových pokrmov vo varniciach a termoportoch. Povolenie na rozvoz stravy je vydané na základe vykonaného štátneho zdravotného dozoru regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý posúdil hygienickú spôsobilosť naších dopravných prostriedkov.

Podľa záujmu odberateľa zabezpečujeme dovoz stravy vo forme obedov v pracovné dni.

Vykonávame rozvoz vo várniciach, termoboxoch alebo v jednorázových menuboxoch podľa požiadavky odberateľa.