O nás

  

 

Spoločnosť LPJ - GASTRO, s. r. o. pôsobí v oblasti reštauračného a závodného stravovania od roku 2008.

Prevádzka nášho stravovacieho zariadenia bola odsúhlasená regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako hygienicky a technicky spôsobilá na prípravu a rozvoz stravy, pričom našou snahou je neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb a modernizácia technológií.

Nami ponúkané jedlá sú pripravované podľa požadovaných hygienických noriem a predpisov RUVZ.

HACCP certifikát poukazuje na to, že systém riadenia kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín je vyhovujúci.

Všetci naší zamestnanci majú zdravotnú a odbornú spôsobilosť a dlhoročnú prax.

Po rozsiahlej rekonštukcii naších spoločenských a sociálnych priestorov sa zvýšila naša konkurencieschopnosť a atraktivita pri poskytovaní cateringových služieb (pri príležitosti spoločenských udalostí- rodinných osláv, stužkových slávností, svadieb, pracovných porád).

Máme pre Vás k dispozícii reštauráciu s kapacitou 50- 60 osôb a veľkú spoločenskú sálu s kapacitou 100 - 120 osôb.

Zabezpečujeme rozvoz jedál vozidlami schválenými RÚVZ, určenými len na rozvoz hotových jedál odberateľom.